Šiuolaikinis ūkininkavimas – su išmaniuoju telefonu ir dronu

Kad žemės ūkyje įvyko technologinėrevoliucija galėjo nepastebėti tik nieko bendro su juo neturintys.Pažangiausiuose ūkiuose jau važinėja savavaldė technika, skraido dronai, oišlaidos trąšoms, sėjimui, kurui ir kitoms verslo reikmėms paskaičiuojamos pasitelkianttiksliojo ūkininkavimo programinę įrangą.

Inovacijos dažnai pirmiausia pasiekiatechnologijų entuziastus ir stambiausius ūkius brandžiausiose ekonomikose.Todėl, realus jų pritaikymas priklauso nuo šalies ekonominės situacijos,finansinės paramos ūkininkams, jų domėjimosi technologijomis, žemės derlingumo,darbuotojų stygiaus ir kitų faktorių. Tačiau žemės ūkio sektorius keičiasivisur, o auganti žmonių populiacija žada spartesnius pokyčius. Stingantderlingos žemės, ūkininkai žvalgosi, kaip tame pačiame plote užauginti daugiauir kaip jį apdirbti efektyviau.

Situacija Lietuvoje

Laimonas Noreika, specializuotaspaskolas žemės ūkiui teikiančios sutelktinio finansavimo platformos„HeavyFinance“ vadovas, pasakoja, kad pastarieji keleri metai Lietuvos ūkininkamstikrai nebuvo iš geriausių, tai sulėtino ir žemės ūkio technikos parkoatnaujinimą.

„Dabar pastebime augantį poreikįefektyvesnei technikai, kuri leidžia greičiau nukulti javus, pasirūpintigyvuliais ar geriau atlikti kitus ūkio darbus. Užtikrinant finansavimą reikiamumetu, šalies žemės ūkis gali greitai pasikinkyti naujas technologijas“, –tikisi „HeavyFinance“ vadovas.

Rytis Darginavičius, žemės ūkiotechnikos prekybos, nuomos ir aptarnavimo bendrovės „Nova rent“ direktorius,kalba, kad daug ūkininkų atsinaujina savo technikos parką įsigydami naudotą,iki 10 metų senumo, techniką. Ji pakeičia ūkyje dešimtmečius tarnavusiasmašinas arba padeda plėsti veiklą. Taip pat vis populiarėja javų kombainų irkitos žemės ūkio technikos nuoma.

„Jaučiant darbuotojų stygių žemėsūkyje, pažangi technika tampa vis svarbesnė. Dalis stambesnių ūkių turiužtektinai finansinių išteklių, kad pasikinkytų šiuolaikines technologijas. Tuotarpu smulkesni ieško galimybių išsinuomoti arba įsigyti kelerių metų senumotechnikos”, – aiškina Rytis Darginavičius.

Savavaldė technika

Savavaldžio traktoriaus idėjapuoselėjama dar nuo 5-ojo praėjusio amžiaus dešimtmečio. Mėginant jį sukurtibuvo eksperimentuojama su įvairiausiomis technologijomis, pradedant nuo po žemeišvedžiotų laidų, pagal kuriuos važiuotų technika ir baigiant su moderniaisjutikliais sujungta GPS sistema.

Tam, kad ištobulintų GPS sistemągaminamai žemės ūkio technikai, JAV gigantė „John Deere“ pasitelkė Nacionalinęaeronautikos ir kosmoso administraciją (NASA). Taip traktorių valdymui buvopajungtas aplink Žemę skriejančių dirbtinių palydovų tinklas, kuris leidžiaprekyboje pristatyti vis daugiau be žmogaus įsikišimo dirbančios technikosvisame pasaulyje. Praėjusiais metais „John Deere“ pristatė savo nedidelį savavaldįtraktorių skelbdama, kad ateitis priklauso mažoms, bet galingoms mašinoms.

Tuo tarpu, kompanija „CNH Industrial“dar 2016 m. pristatė ir dabar futuristiškai atrodantį koncepcinį „Case IH“traktorių be vairuotojo kabinos. Tuo metu buvo pristatoma, kad traktorius galipats atlikti įvairias funkcijas ir atpažinti kelyje esančias kliūtis bei apiejas informuoti internetu. Be to, pristatant savavaldį traktorių buvo užsimenamair apie savavaldį javų kombainą bei kitas būtiniausias motorines žemės ūkio technikospriemones. Nors „Case IH“ po koncepcinio modelio vis dar rinkoje nepradėjopardavinėti traktoriaus be vairuotojo kabinos, vis daugiau jame pademonstruotųtechnologijų pamažu skverbiasi į naujausias žemės ūkio mašinas.

Kitos kompanijos taip pat nestovivietoje. Štai Nyderlandų „Agrifac“ savaeigis purkštuvas jau dirba Latvijoslaukuose. Su vaizdo kamerų pagalba ir dirbtinio intelekto elementais jisatpažįsta piktžoles ir pritaiko reikiamą chemikalų kiekį.

Geografinė informacinė sistema

Kol savavaldės žemės ūkio mašinos tapsįprastu reginiu Lietuvos laukuose, teks šiek tiek palaukti, tačiau šiojesrityje yra ir gerokai pigesnių ar net nemokamų galimybių valdyti savo versląefektyviau. Geografinė informacinė sistema – viena jų. Jos pagalba galima gautidetalių žemėlapių ir palydovinių vaizdų analizę būsimo derliaus modeliavimui,nustatyti optimalų trąšų ir chemikalų paskirstymą, atsižvelgiant į reljefą,šlaitų nuolydį ir kitus aspektus.

Lietuvos erdvinės informacijosportalas Geoportal.lt yra platforma, kurioje vienoje vietoje pasiekiamivalstybės institucijų ir įstaigų teikiami duomenų rinkiniai ir interaktyviospaslaugos. Jo viešoje nemokamoje žemėlapių naršyklėje erdvinius galimaperžiūrėti ir palyginti duomenis, naudotis matavimų, aukščių profilių braižymo,vaizdo geografinio susiejimo bei įterpiamo žemėlapio kūrimo įrankiais.

Geoportal.lt galima pasiekti šimtusduomenų rinkinių, iš kurių didelė dalis vienaip ar kitaip svarbūs ūkininkams:pagrindiniai topografinio žemėlapio duomenys, duomenys apie žemės savybes,kokybę, naudojimą, žemės administravimo duomenys – žemėtvarkos projektų planai,informacija apie valstybinės žemės nuomą ir panaudą.

Dronai – duomenys iš dangaus

Ne vienas ūkininkas Lietuvoje jaupamatė bepiločių orlaivių (dronų) teikiamas galimybes. Jungtinių Tautų maistoir žemės ūkio organizacija taip pat yra atkreipusi dėmesį į milžinišką šiųskraidyklių pritaikymo žemės ūkyje potencialą, renkant informaciją apie savolaukus ir imantis duomenimis pagrįstų veiksmų.

Padedami dronų, ūkininkai turigalimybę tiksliai apibrėžti pasėlių biomasę, augalų aukštį, piktžolių kiekį irvandens prisotinimą tam tikrose lauko vietose. Virš laukų dirbdamas nedideliudronu, ūkininkas gali gauti išsamias pasėlių nuotraukas. Iš vaizdų artiesioginio vaizdo įrašo jis gali tiksliai pamatyti, kokias lauko dalis puolaaugalų ligos, vabzdžiai, ar trūksta vandens. Per kelias minutes jis galisurinkti tiek informacijos, kiek per kelias valandas galėtų gauti laukueinantis žmogus.

Dalis ūkininkų naudoja dronuspurkštuvus kaip „DJI Agras T16”, kuriais galima pasiekti ir tas teritorijas,kurios įprastais purkštuvais būtų sunkiai pasiekiamos. Be to, taip sumažinamarizika žmogui apsinuodyti cheminėmis medžiagomis.

Prireiks investicijų

Šiuolaikiniai ūkiai gauna didelę naudąiš nuolat tobulėjančios žemės ūkio technikos. Šie privalumai apima mažesnįvandens, maistinių medžiagų ir trąšų sunaudojimą, mažesnį neigiamą poveikįaplinkai, mažesnį cheminį nuotėkį į vietinius požeminius vandenis ir upes. Beto, technologijos padeda ūkininkams, siekiant optimizuoti žaliavas,supaprastinti ūkio valdymą, sutaupyti laiką, padidinti pelną.

Kad pasinaudotų technologinės pažangosteikiamomis galimybėmis, ūkininkai turės skirti vis daugiau laiko žiniųpagilinimui ir atnaujinimui. Taip pat, norintiems kurti efektyvesnius ūkiusgali prireikti ir tolimesnės finansinės pagalbos.

Atgal